into

คำแปล
เข้าไปใน, เข้าไป
My
ของฉัน
ของผม
mother
แม่
goes
ไป
into
เข้าไป
เข้าไปใน
her
ของเธอ
เธอ
house
บ้าน
.
คุณแม่ของฉันผมเข้าไปข้างในบ้านของเธอ
1 ความคิดเห็น
I
ดิฉัน
ผม
ฉัน
walk
เดิน
into
เข้าไปใน
เข้าไป
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
restaurant
ร้านอาหาร
.
ฉันเดินเข้าไปในร้านอาหารร้านนี้
I
ดิฉัน
ผม
ฉัน
walk
เดิน
into
เข้าไปใน
เข้าไป
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
house
บ้าน
.
ฉันเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย