ภาษาอังกฤษ

interview

ภาษาไทย
การสัมภาษณ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
interviewตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDuring the interviewคำแปลในระหว่างการสัมภาษณ์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย