ภาษาอังกฤษ

internet

ภาษาไทย
อินเทอร์เน็ต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
internetตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat are we doing on the Internet?คำแปลเรากำลังทำอะไรบนอินเทอร์เน็ตอยู่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย