ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

internet

คำแปล
อินเทอร์เน็ต
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
internet
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
internet
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
are
อยู่
เป็น
we
พวกเรา
doing
ทำ
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
Internet
อินเทอร์เน็ต
?
เรากำลังทำอะไรบนอินเทอร์เน็ตอยู่
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย