ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

international

คำแปล
นานาชาติ
She
เธอ
works
ทำงาน
for
สำหรับ
เป็นเวลา
เพื่อ
an
หนึ่ง
international
นานาชาติ
foundation
มูลนิธิ
แป้งรองพื้น
พื้นฐาน
.
เธอทํางานให้กับมูลนิธินานาชาติแห่งหนึ่ง
5 ความคิดเห็น
There
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
international
นานาชาติ
food
อาหาร
fair
งานเทศกาล
งานวัด
งานแสดงสินค้า
.
มีเทศกาลอาหารนานาชาติเทศกาลหนึ่ง
We
พวกเรา
live
อาศัย
อยู่
in
ใน
an
หนึ่ง
international
นานาชาติ
community
ชุมชน
.
พวกเราอาศัยอยู่ในชุมชนนานาชาติ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย