ภาษาอังกฤษ

interesting

ภาษาไทย
น่าสนใจ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
interestingตัวอย่างWe have an interesting book in German.คำแปลพวกเรามีหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งเป็นภาษาเยอรมัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย