ภาษาอังกฤษ

instruments

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
instrumentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe plays that instrument.คำแปลเธอเลนเครื่องดนตรั้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย