ภาษาอังกฤษ

instrument

ภาษาไทย
เครื่องดนตรี, อุปกรณ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
instrumentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe plays that instrument.คำแปลเธอเล่นเครื่องดนตรีนั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย