ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

institute

คำแปล
สถาบัน
We
พวกเรา
study
เรียน
ศึกษา
เรียนหนังสือ
at
ที่
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
institute
สถาบัน
.
พวกเราเรียนที่สถาบันเดียวกัน
We
พวกเรา
study
เรียน
ศึกษา
เรียนหนังสือ
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
institute
สถาบัน
.
พวกเราเรียนที่สถาบันเดียวกัน
We
พวกเรา
study
เรียน
ศึกษา
เรียนหนังสือ
at
ที่
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
institute
สถาบัน
.
พวกเราเรียนที่สถาบันเดียวกัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย