ภาษาอังกฤษ

instance

ภาษาไทย
กรณี, ตัวอย่าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
instanceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI want to go abroad, for instance, to Italy and Spain.คำแปลฉันอยากไปต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ไปประเทศอิตาลีและประเทศสเปน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย