ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

inside

คำแปล
ข้างใน, ภายใน, ด้านใน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
inside
ภายใน
ข้างใน
ด้านใน
of
ของ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
house
บ้าน
is
เป็น
อยู่
คือ
red
สีแดง
.
ภายในบ้านหลังนี้เป็นสีแดง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
inside
ภายใน
ข้างใน
ด้านใน
of
ของ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
house
บ้าน
is
เป็น
อยู่
คือ
gray
สีเทา
.
ภายในบ้านหลังนี้เป็นสีเทา
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
inside
ข้างใน
ภายใน
ด้านใน
ภายใน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย