ภาษาอังกฤษ

information

ภาษาไทย
ข้อมูล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
informationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis is private information.คำแปลนี่คือข้อมูลส่วนตัว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย