ภาษาอังกฤษ

industry

ภาษาไทย
อุตสาหกรรม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
industryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey are famous for their wine industry.คำแปลพวกเขามีชื่อเสียงเรื่องอุตสาหกรรมไวน์ของตัวเอง
industriesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างIn which industries do they work?คำแปลพวกเขาทำงานในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย