ภาษาอังกฤษ

individual

ภาษาไทย
บุคคล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
individualตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างAn individual is in the house.คำแปลบุคคลคนหนึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย