ภาษาอังกฤษ

increase

ภาษาไทย
เพิ่ม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
increaseตัวอย่างWe have to increase the amount.คำแปลเราจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ

การเชื่อมincrease

PersonPresentPast
Iincreaseincreased
he/she/itincreasesincreased
you/we/theyincreaseincreased
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย