ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

includes

คำแปล
He
เขา
includes
รวม
his
ของเขา
mother
แม่
.
เขารวมคุณแม่ของเขาด้วย
He
เขา
includes
รวม
his
ของเขา
dog
หมา
สุนัข
.
เขารวมหมาของเขาด้วย
She
เธอ
includes
รวม
me
ผม
ฉัน
.
เธอรวมฉันด้วย

การผันคำกริยาทั้งหมดของ include


    PersonPresentPast
    Iincludeincluded
    he/she/itincludesincluded
    you/we/theyincludeincluded
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย