ภาษาอังกฤษ

includes

ภาษาไทย
รวม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
includesตัวอย่างHe includes his mother.คำแปลเขารวมคุณแม่ของเขาด้วย
includeตัวอย่างHer breakfast and dinner include bread.คำแปลข้าวเช้าและข้าวเย็นของเธอรวมขนมปังด้วย

การเชื่อมinclude

PersonPresentPast
Iincludeincluded
he/she/itincludesincluded
you/we/theyincludeincluded
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย