ภาษาอังกฤษ

in

ภาษาไทย
ใน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
inตัวอย่างWhat is in your breakfast?คำแปลอะไรอยู่ในอาหารเช้าของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย