ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

in

คำแปล
ใน
They
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
พวกเธอ
play
เล่น
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
afternoon
บ่าย
.
พวกเขาเล่นตอนบ่าย
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
sleep
นอน
หลับ
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
afternoon
บ่าย
.
พวกเรานอนตอนบ่าย
1 ความคิดเห็น
He
เขา
drinks
ดื่ม
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
afternoon
บ่าย
.
เขาดื่มตอนบ่าย
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย