ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

improve

คำแปล
แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง
He
เขา
tries
พยายาม
ลอง
to
ถึง
สู่
improve
ปรับปรุง
แก้ไข
ทำให้ดีขึ้น
his
ของเขา
English
ภาษาอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
คนอังกฤษ
.
เขาพยายามปรับปรุงภาษาอังกฤษของเขา
She
เธอ
wants
อยากได้
to
ถึง
สู่
improve
ปรับปรุง
แก้ไข
ทำให้ดีขึ้น
her
ของเธอ
เธอ
English
ภาษาอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
คนอังกฤษ
.
เธออยากปรับปรุงภาษาอังกฤษของเธอ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
to
ถึง
สู่
improve
ปรับปรุง
แก้ไข
ทำให้ดีขึ้น
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
color
สี
.
ฉันอยากปรับปรุงสีนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ improve


    PersonPresentPast
    Iimproveimproved
    he/she/itimprovesimproved
    you/we/theyimproveimproved
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย