ภาษาอังกฤษ

impossible

ภาษาไทย
เป็นไปไม่ได้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
impossibleตัวอย่างIt is impossible for me.คำแปลมันเป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย