import

คำแปล
นำเข้า
We
พวกเรา
import
นำเข้า
beer
เบียร์
from
จาก
ตั้งแต่
Germany
ประเทศเยอรมัน
.
พวกเรานำเข้าเบียร์จากประเทศเยอรมัน
We
พวกเรา
import
นำเข้า
coffee
กาแฟ
from
จาก
ตั้งแต่
Brazil
บราซิล
.
พวกเรานำเข้ากาแฟจากประเทศบราซิล
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
import
นำเข้า
cheese
เนยแข็ง
.
ฉันนำเข้าชีส

การผันคำกริยาทั้งหมดของ import

PersonPresentPast
Iimportimported
he/she/itimportsimported
you/we/theyimportimported
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย