image

คำแปล
รูปภาพ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
watched
ได้ดู
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
image
รูปภาพ
.
ฉันได้ดูรูปนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
watched
ได้ดู
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
image
รูปภาพ
.
ฉันได้ดูรูปนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
this
นี่
นี้
image
รูปภาพ
.
ฉันชอบรูปนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย