ภาษาอังกฤษ

image

ภาษาไทย
รูปภาพ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
imageตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI watched the image.คำแปลฉันได้ดูรูปนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย