ภาษาอังกฤษ

illness

ภาษาไทย
โรค

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
illnessตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis illness makes him weak.คำแปลโรคนี้ทำให้เขาอ่อนแอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย