ภาษาอังกฤษ

ill

ภาษาไทย
ป่วย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
illตัวอย่างMy son is ill.คำแปลลูกชายของฉันป่วย

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย