ภาษาอังกฤษ

if

ภาษาไทย
ถ้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
ifตัวอย่างHe will come home tonight if you cook.คำแปลเขาจะกลับมาบ้านคืนนี้ถ้าคุณทำอาหาร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย