ภาษาอังกฤษ

identity

ภาษาไทย
ตัวตน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
identityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI lost my identity.คำแปลผมสูญเสียความเป็นตัวตนของผม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย