ภาษาอังกฤษ

husband

ภาษาไทย
สามี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
husbandตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI eat with my husband.คำแปลฉันกินข้าวกับสามีของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย