ภาษาอังกฤษ

humor

ภาษาไทย
อารมณ์ขัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
humorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey have no humor!คำแปลพวกเขาไม่มีอารมณ์ขัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย