ภาษาอังกฤษ

house

ภาษาไทย
บ้าน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
houseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI will be at my house, but I will be sleeping.คำแปลผมจะอยู่ที่บ้านของผม แต่ผมจะหลับ
housesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe houses are blue.คำแปลบ้านพวกนั้นเป็นสีฟ้า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย