ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

house

คำแปล
บ้าน
We
พวกเรา
like
ชอบ
เหมือน
houses
บ้าน
.
เราชอบบ้าน
1 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
houses
บ้าน
.
บ้านสีดำ
7 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
be
อยู่
เป็น
at
ที่
ตอน
my
ของฉัน
ของผม
house
บ้าน
,
but
แต่
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
be
อยู่
เป็น
sleeping
นอน
.
ผมจะอยู่ที่บ้านของผม แต่ผมจะหลับ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย