ภาษาอังกฤษ

hotel

ภาษาไทย
โรงแรม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
hotelตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างAre we in the same hotel?คำแปลพวกเราอยู่ในโรงแรมแห่งเดียวกันไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย