ภาษาอังกฤษ

hospitals

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
hospitalตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe agent is at the hospital.คำแปลวแทนคนนี้อยู่ี่โรงพยาบาลแหงนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย