ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

horse

คำแปล
ม้า
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
has
มี
a
หนึ่ง
horse
ม้า
.
เด็กผู้หญิงมีม้าตัวหนึ่ง
4 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
horse
ม้า
eats
กิน
รับประทาน
an
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
.
ม้ากินแอปเปิ้ล
5 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
horse
ม้า
eats
กิน
รับประทาน
bread
ขนมปัง
.
ม้ากินขนมปัง
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย