ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hope

คำแปล
หวัง, ความหวัง
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
hope
หวัง
ความหวัง
that
ว่า
นั้น
นั่น
he
เขา
likes
ชอบ
me
ฉัน
ผม
.
ฉันหวังว่าเขาชอบฉัน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
hope
หวัง
ความหวัง
that
ว่า
นั้น
นั่น
he
เขา
likes
ชอบ
her
ของเธอ
เธอ
.
ฉันหวังว่าเขาชอบเธอ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
hope
หวัง
ความหวัง
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
like
ชอบ
เหมือน
it
มัน
.
ฉันหวังว่าคุณชอบมัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย