ภาษาอังกฤษ

hope

ภาษาไทย
หวัง, ความหวัง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
hopeตัวอย่างI hope that he likes me.คำแปลฉันหวังว่าเขาชอบฉัน
hopeตัวอย่างYou are our hope.คำแปลคุณคือความหวังของพวกเรา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย