ภาษาอังกฤษ

hope

ภาษาไทย
หวัง, ความหวัง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
hopeตัวอย่างI hope that he likes me.คำแปลฉันหวังว่าเขาชอบฉัน
hopeตัวอย่างYou are our hope.คำแปลคุณคือความหวังของพวกเรา

การเชื่อมhope

PersonPresentPast
Ihopehoped
he/she/ithopeshoped
you/we/theyhopehoped
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย