Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hope

คำแปล

หวัง, ความหวัง

I
hope
that
he
likes
me
.

ฉันหวังว่าเขาชอบฉัน

I
hope
that
he
likes
her
.

ฉันหวังว่าเขาชอบเธอ

I
hope
you
like
it
.

ฉันหวังว่าคุณชอบมัน

แสดงประโยคเพิ่ม