ภาษาอังกฤษ

home

ภาษาไทย
บ้าน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
homeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างGermany is his second home.คำแปลประเทศเยอรมันเป็นบ้านหลังที่สองของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย