ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

history

คำแปล
ประวัติศาสตร์
He
เขา
has
มี
many
หลาย
history
ประวัติศาสตร์
books
หนังสือ
.
เขามีหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่ม
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
history
ประวัติศาสตร์
teacher
อาจารย์
ครู
.
เขาเป็นครูประวัติศาสตร์
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
teaching
สอน
history
ประวัติศาสตร์
.
ฉันชอบสอนประวัติศาสตร์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย