ภาษาอังกฤษ

historical

ภาษาไทย
อิงประวัติศาสตร์, ประวัติการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
historicalตัวอย่างIt is a historical date.คำแปลมันคือเป็นวันที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย