ภาษาอังกฤษ

himself

ภาษาไทย
ตัวเขาเอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขเพศตัวอย่างคำแปล
himselfตัวเลขเอกพจน์เพศเพศชายตัวอย่างHe made his breakfast by himself.คำแปลเขาทำข้าวเช้าของเขาด้วยตัวเอง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย