ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

him

คำแปล
เขา
She
เธอ
reads
อ่าน
him
เขา
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
เธออ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาฟัง
6 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
read
อ่าน
him
เขา
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาฟัง
17 ความคิดเห็น
Not
ไม่ใช่
ไม่
him
เขา
.
ไม่ใช่เขา

การผันแปร

ตัวเลขเพศหญิงเพศชายไม่มีเพศ
พหูพจน์
เอกพจน์shehimit

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย