ภาษาอังกฤษ

herself

ภาษาไทย
ตัวเธอเอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขเพศตัวอย่างคำแปล
herselfตัวเลขเอกพจน์เพศเพศหญิงตัวอย่างShe lives by herself in that room.คำแปลเธออาศัยอยู่คนเดียวในห้องนั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย