ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

here

คำแปล
ที่นี่
Your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
dog
หมา
สุนัข
is
อยู่
คือ
เป็น
here
ที่นี่
.
หมาของคุณอยู่ที่นี่
2 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
will
จะ
be
อยู่
เป็น
here
ที่นี่
tomorrow
วันพรุ่งนี้
.
พวกเราจะอยู่ที่นี่วันพรุ่งนี้
She
เธอ
also
เหมือนกัน
sleeps
นอน
here
ที่นี่
.
เธอก็นอนที่นี่ด้วย
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย