her

คำแปล
ของเธอ, เธอ
Her
ของเธอ
เธอ
dog
สุนัข
หมา
drinks
ดื่ม
water
น้ำ
.
สุนัขของเธอดื่มน้ำ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
drink
ดื่ม
her
ของเธอ
เธอ
water
น้ำ
.
ฉันดื่มน้ำของเธอ
5 ความคิดเห็น
Her
ของเธอ
เธอ
cat
แมว
แมวของเธอ
7 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย