Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

help

คำแปล
ความช่วยเหลือ
We
will
help
you
cook
lunch
.
พวกเราจะช่วยคุณทำข้าวเที่ยง
1 ความคิดเห็น
Her
sister
will
help
you
.
พี่สาวของเธอจะช่วยคุณ
1 ความคิดเห็น
I
will
help
Luis
.
ฉันจะช่วยเหลือลูอิส
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย