ภาษาอังกฤษ

help

ภาษาไทย
ความช่วยเหลือ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
helpsตัวอย่างHe helps his mother.คำแปลเขาช่วยคุณแม่ของเขา
helpตัวอย่างWe are going to help my brother.คำแปลพวกเราจะช่วยพี่ชายของฉัน
helpตัวอย่างThanks very much for your help.คำแปลขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย