ภาษาอังกฤษ

help

ภาษาไทย
ความช่วยเหลือ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
helpsตัวอย่างHe helps his mother.คำแปลเขาช่วยคุณแม่ของเขา
helpตัวอย่างWe are going to help my brother.คำแปลพวกเราจะช่วยพี่ชายของฉัน
helpตัวอย่างThanks very much for your help.คำแปลขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

การเชื่อมhelp

PersonPresentPast
Ihelphelped
he/she/ithelpshelped
you/we/theyhelphelped

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย