ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hello

คำแปล
สวัสดี
Hello
สวัสดี
and
และ
thanks
ขอบคุณ
!
สวัสดีและขอบคุณ
6 ความคิดเห็น
Hello
สวัสดี
,
Duolingo
Duolingo
!
สวัสดี Duolingo
11 ความคิดเห็น
Hello
สวัสดี
!
สวัสดี
14 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย