ภาษาอังกฤษ

hello

ภาษาไทย
สวัสดี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
helloตัวอย่างHello and bye!คำแปลสวัสดี และลาก่อน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย