ภาษาอังกฤษ

heat

ภาษาไทย
ความร้อน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
heatตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe worst thing about summer is the heat.คำแปลสิ่งที่แย่ที่สุดในหน้าร้อนคือความร้อน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย