ภาษาอังกฤษ

hearts

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
heartตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe found the key to my heart.คำแปลเธอพบกญแจสู่วใจของผม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย