ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

heart

คำแปล
หัวใจ
She
เธอ
found
เจอ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
key
กุญแจ
to
สู่
ถึง
my
ของฉัน
ของผม
heart
หัวใจ
.
เธอพบกุญแจสู่หัวใจของผม
Open
เปิด
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
heart
หัวใจ
!
เปิดใจของคุณ!
A
หนึ่ง
heart
หัวใจ
is
อยู่
คือ
เป็น
red
สีแดง
.
หัวใจสีแดง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย